Ilmaiset toimituskulut Suomeen!

Tietosuojaseloste

Ylläpitäjä

Sallasmaa & Norokytö Oy
Y-tunnus: 0494711-1
Rajalahdentie 601, 21570 SAUVO

Yhteystiedot

Sallasmaa & Norokytö Oy, Rajalahdentie 601, 21570 SAUVO
Puhelin: 044 034 0341

Sähköposti: info@ooja.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin sisältyvien henkilöietojen käsittely on tarpeen asiakkuuksien hoitamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi, paremman asiakaskokemuksen varmistamiseksi kaikissa kanavissa ja markkinointiviestinnän hoitamiseksi. Asiakkaan suostumuksella, siltä osin kun suostumus tarvitaan, rekisteriä käytetään myös uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja tiedotteiden lähettämistä varten.

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan vähintään ne asiakkaan tiedot, jotka asiakas on antanut uutiskirjeen tilaamisen tai oston yhteydessä. Rekisteriin tallennetaan myös käyttäjän itsensä tai Oojan lisäämät tai päivittämät tiedot.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi/-nimet, sukupuoli, syntymäaika, asiointikieli
 • Yhteystiedot: laskutusosoite, toimitusosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus (jos kyseessä yritys)
 • Markkinointilupaan liittyvät tiedot: lupa tai kielto
 • Ostoihin liittyvät tiedot: asiakasnumero, ajankohdat, tilatut tuotteet ja palvelut, toimitustapa, tieto maksutavasta*, reklamaatiot ja muu asiakasviestintä
 • Nousukausirahoituksen luottohakemus tallennetaan ja arkistoidaan kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti
 • Asiakkaan tilinumero (vain tilanteissa, joissa asiakkaalle tarvitsee palauttaa rahaa tilille)
 • Markkinointiin liittyvät tiedot: kuten kohdistetut toimenpiteet ja osallistumistiedot kilpailuihin ja tapahtumiin
 • Rekisteröidyn itse ilmoittamat ja palveluiden käytöstä pääteltävät tiedot ja kiinnostuksen kohteet
 • Käyttäjätunnus ja salasana Oojan sähköisiin palveluihin

* Ooja ei ikinä tallenna pankkitunnusten, maksu- tai luottokorttien henkilökohtaisia tunnuksia tai tietoja.

Tietolähteet

Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään, Oojan järjestelmistä ja palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Tietoja voidaan myös kerätä ja päivittää yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilötietojen säilytysaika

Ooja käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja asiakassuhteen ajan tai uutiskirjeen tilauksen tai muun palvelun voimassaolon ajan. Tietoja voidaan säilyttää myös lainsäädännön nimenomaisesti edellyttämä tai lakisääteisten tai sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta johtuva pidempi aika perustuen esimerkiksi takuuvelvoitteisiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään järjestelmissä, jotka ovat suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla ja palomuurein asianmukaisesti tietoturva-alan yleisten periaatteiden mukaisesti. Manuaalisesti käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin vain asianomaisilla on pääsy. Asiakasrekisteriin on pääsy vain niillä Oojan työntekijöillä, joiden työtehtävä tätä edellyttää.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, se johtaa siihen, ettei Ooja välttämättä voi tarjota palveluitaan rekisteröidylle.

Lisäksi rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

 • saada pääsy henkilötietoihinsa;
 • vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle lainsäädännön asettamien edellytysten täyttyessä; ja
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö yllä määritellylle yhteyshenkilölle. Ooja voi kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännön mukaisella perusteella.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo Oojan käsitelleen henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Lahjakortti